Vad omfattar grund abonnement Drift och Kundservice?

Basis Abonnements verksamhet är ett paket bestående av bastjänster.

Prenumerationssystem: Den första tjänsten som ingår i paketet är tillgängligheten av prenumerationssystemet. Här lagras systematiskt relevant information aktiva och passiva abonnenter i enlighet med kundens instruktioner. Kunden har tillgång till en “förlängning” av systemet (online) så att de kan extrahera information om operationen, samt lägga till och redigera information själv.

Leverantören ansvarar för drift, underhåll, säkerhet och drifttid systemet. Systemet uppdateras varje natt.

Minside funktion: Systemet har en integrerad “minside” funktion för prenumeranter där de kan byta adress, läsa digitala tidningar, registrera sig och nyhetsbrev med mera.

Kundtjänst: Inledningsvis kommer en dedikerad e-post och telefonnummer att ställas in upp. Kundcentret kommer då att hantera alla förfrågningar från prenumeranter på uppdrag av kunden och uppdatera systemet utifrån dessa förfrågningar. Kundtjänst uppdaterar även systemet när tidskrifter returneras.

Kundcentret kommer att ha öppet kl 9.00 – 11.00 och kl 12:00 – 15:00 måndag – fredag.
Stängt lördagar, söndagar, helgdagar och andra allmänna helgdagar, samt dagar in i samband med jul, påsk och helgdagar.

Betalningar: Leverantören kommer vidare att posta och uppdatera systemet med
betalningar från abonnenter (OCR-filer).
(Betalningar som måste hanteras/matas in manuellt kommer att ha timmar angivna för dem. T.ex. betalningar som kommer i samband med mässor etc.)

Framställning av distributionsfiler: I samband med varje release kommer leverantören skicka distributionsfiler till förpackningspartner. Detta görs i enlighet med inlämnad frigivningsplan som ska vara oss i hand senast den 1 oktober vardera år, för följande år. (Releaseschemat måste godkännas online av utgivaren.)

Kontoavstämning: Senast den 15:e varje månad kommer leverantören att stämma av kundens konto prenumerationskonton, samt skicka månatliga rapporter om inkomster och skulder.